Vireää hanketoimintaa Hurissalon kylätalon ja sen käyttäjien hyväksi

15.11.2019
Tänä vuonna 2019 on saatu Leader hankerahoitusta Veej’jakajalta kolmelle hankkeelle. Kaksi hanketta ovat Teema-hankkeita, jotka keskittyvät rahoittajan kulloisenkin Teeman mukaisiin hankesisältöihin. Ja se kolmas tänä vuonna rahoituksen saanut hanke on Notko- kylätalon uusi elämä. Notko on kaksivuotta kestävä kokonaiskustannuksiltaan hiukan yli 100 000 euron hanke. Notko hankkeessa rakennetaan entisen asuinrakennuksen paikalle kesän puffetin yms. ulkotapahtumien käyttöön PIHATTO sekä uusitaan kylätalon ulkoseinät ja lisätään niihin lämmöneristystä ja tehdään uusi jätevesijärjestelmä. Lisäksi Notko sisältää pari pienempää energiatehokkuutta ja turvallisuutta parantavaa toimenpidettä.

Teemahanke TURVA, joka sai rahoituspäätöksen toukokuussa 2019 on jo toteutettu ja päättynyt. Tämän hankkeen puitteissa tehtiin kylätalon sisääntuloon inva-luiska, hankittiin sydäniskuri ja sen käyttökoulutus sekä lääkekaappi sisältöineen ja mm. jauhesammutin. Tämän hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 10 000 euroa.

Toinen Teemahanke KOJE on nyt uusin hanke, joka on saanut rahoituspäätöksen lokakuun lopussa. Nimensä mukaisesti se sisältää kojeita, laitteita ja tarvikkeita, jotka edistävät energiatehokkuutta, turvallisuutta ja terveyttä. Kylätalolla tämän hankkeen puitteissa hankitaan tarvikkeet inva-WC:n tekoa varten ja kylmäkaapit PIHATTOon sekä kulkua ohjaavia kilpiä. KOJE-hanke on suunniteltu toteutettavan ensi vuoden alkupuolella ja viimeistään huhtikuussa 2020.

Notko hankeen toteuttaminen on meneillään. Jätevesijärjestelmä on uusittu. PIHATTO rakennuksen pohjatyöt on tehty, rakentamisen luvat ovat kunnossa ja rakentaminen käynnistyy. Tavoitteena on, että uudet tilat olisivat käytössä, kun kesäteatterin näytäntökausi alkaa ensi kesänä. Sitten kesän näytäntökauden jälkeen työt siirtyvät kylätalon remontointiin.

Veej’jakajan kautta saatu hankerahoitus on mahdollistanut Kyläyhdistykselle ja Harrastajateatterille sen, että pystymme investoimaan kylätalon ja sen ympäristön parantamiseen. Tavoitteena on, että kylätalo säilyisi vuosikymmeniä tästä eteenpäin kylän asukkaiden kokoontumispaikkana harrastusten, juhlien ja erilaisten tilaisuuksien foorumina. Energiatehokkuus, esteettömyys ja turvallisuus ovat niitä osa-alueita, joihin talon ja sen ympäristön rakentamisessa tultaneen panostamaan.

Näitä hankkeita toteuttavat Hurissalon kyläyhdistys ja Harrastajateatteri yhdessä ja talkoolaisten kanssa. Tavoitteena on, että Notko-hankeen toteuttamisessa tehdään talkootyönä mahdollisimman paljon. Ja sitten niissä työvaiheissa, joissa tarvitaan sellaista ammattiosaamista, jota ei talkooporukasta ole saatavissa, se sitten hankitaan. Kaikki halukkaat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toteuttamaan hankkeitamme. Ota yhteyttä yhdistysten henkilöihin ja Ikosen Seijaan, kyläyhdistyksen puheenjohtajaan.