Toimintasuunnitelma

Hurissalon kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 

Panostetaan kyläelämän viihtyvyyteen asukkaiden henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisäämiseen

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä alueen muiden yhdistysten ja yritysten kanssa

Tiedotetaan toiminnasta Sale tiedotteessa ja kylän verkkosivuilla osoitteessa hurissalo.fi

Uudistetaan kylän nettisivusto uudelle alustalle toiminnallisuuden ja sivujen ylläpidon parantamiseksi

Jatketaan teatterin puffetin pyörittämistä talkoolaisten ja yhteistyötahojen kanssa

Jatketaan panttipullojen ja -tölkkien keräystä

Järjestetään siivoustalkoita Talolla keväällä ja syksyllä

Pidetään Kesäkirppis

Järjestetään erilaisia virkistystapahtumia ja toimitaan ja ollaan yhteistyökumppaneina vastaavanlaisissa tapahtumissa (pääsiäisvalkiat, tervanpoltto, juoksutapahtuma mm.)

Jatketaan laituripaikkojen vuokrausta

Tavoitteena on saada HurissaloTalon käyttö, toiminta ja sen ylläpito siihen tilaan, että yhteisymmärryksessä pystytään viemään asioita eteenpäin kyläläisten ja toimijoiden yhteistyönä

Pyritään järjestämään muuta yhdistyksen tavoitteiden mukaista toimintaa toivomusten mukaan