Vuosikokous asiaa

Hurissalon kyläyhdistyksen vuosikokous

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 21.4. Hurissalo Talolla. Paikalla oli 28 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksessa johti puhetta yhdistyksen pj. Seija Ikonen, paitsi tili- ja vastuuvapautta käsiteltäessä puheenjohtajana toimi sihteeri Riitta Muuronen. Kokouksessa asiat käsiteltiin asialistan mukaan, eriäviä mielipiteitä ei jätetty.

Ohessa on katsaus vuoden 2017 tapahtumiin sekä toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Jäsenmaksuksi päätettiin viisi euroa vuodessa ja ainaisjäsenmaksuksi 50 euroa. Jäsenmaksun voi suorittaa yhdistyksen tilille: no FI79 5371 0140 0101 17.

Hallitus jatkaa aiemmassa kokoonpanossa, erovuorossa olleet Mika Kasurinen, Aulis Olander ja Leena Hämäläinen valittiin uudelleen. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Aulis Väänänen (varapj.), Annukka Hämäläinen ja Niko Närhi. Uusiksi varajäseniksi valittiin Aino Reponen ja Tapani Jämsä, edellisistä jatkaa Satu Virtanen.

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä jatkaa Riitta Muuronen, rahastonhoitaja on Aulis Olander.

Kokouksessa hyväksyttiin joitakin muutoksia yhdistyksen sääntöjen pykäliin 2,3 ja 4. Uudet säännöt julkaistaan näillä sivuilla, kunhan niille tulee vahvistus Patentti ja -rekisterihallituksesta.

Kokouksessa käsiteltiin myös Kiinteistöyhtymä HurissaloTalon omistusjärjestelyjen muutosta. Hyväksyttiin ja päätettiin osallistumisesta asiaan liittyvään halkomismenettelyn toteuttamiseen.

Vuosikokouksen jälkeen on tullut Maanmittaustoimistolta halkomismenettelyn ensimmäisen kokouksen, mikä pidetään kesäkuun alussa Puumalassa.