Tiedote 1/2019

Tiedote kiinteistöyhtymä HurissaloTalon halkomisen tilanteesta

 

HurissaloTalon halkominen suoritettu

 

Hurissalon kyläyhdistys ja Hurissalon Harrastajateatteri ovat lähes kahden vuoden ajan etsineet ratkaisua Kiinteistöyhtymä HurissaloTalon yhteisomistajuuden purkamiseksi ja HurissaloTalon käyttömahdollisuuksien turvaamiseksi kylän asukkaille, yhteisöille ja vapaa-ajan asukkaille.

Yhdistysten toiveena on koko ajan ollut, että kiinteistö olisi säilynyt kokonaisuutena ja omistusjärjestely olisi toteutunut joko luovutusten tai rahallisen korvauksen kautta. Tämä toive toteutui vain osittain, kun neljä yksityistä omistajaa luovuttivat omistusosuutensa korvauksetta yhdistyksille, eivätkä muut yksityiset omistajat halunneet myydä osuuksiaan yhdistyksille.

Maanmittauslaitoksen toimitusmiehet tekivät 13.12.2018 päätöksen HurissaloTalon kiinteistöjen jaosta tilushalkomisena. Kuukauden mittaisen valitusajan kuluessa päätöksestä ei jätetty valitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että HurissaloTalo, harrastajateatterin alue ja metsämaa-alue teatterialueesta maanteiden risteyksen suuntaan sekä kenttä/parkkialue tulevat yhdistysten omistukseen. Tenniskenttä ja maa-alue kentän/parkkialueen päässä siirtyvät kuuden yksityisen henkilön omistukseen. Tämän lisäksi yksityiset saavat tuhansien eurojen rahallisen korvauksen.

Kevään aikana Maanmittauslaitos pitää vielä toimituksen loppukokouksen, jonka jälkeen Talolla järjestetään tilanneinfo. Yhdistykset toivovat, että tulevan kevään aikana päästään käynnistämään myös suunnittelutyö HurissaloTalon tarpeellisista remonteista.