Tiedote 4/2018

Rikosta ei ole tapahtunut

 

Itä-Suomen poliisilaitokselta 25.6.2018 saadun tiedon mukaan Kyläyhdistys ei ole syyllistynyt HurissaloTaloa koskevissa asioissa lainvastaiseen toimintaan. Poliisi toteaa tekemänsä esiselvityksen perusteella, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Poliisille tehdyssä tutkintapyynnössä oli pyydetty selvittämään, onko Kyläyhdistys toiminut lainvastaisesti pullopanttikeräyksessä ja olisiko yhdistys tarvinnut rahankeräysluvan keräyksen toteuttamiseksi. Päätöksessä todetaan, että rahankeräyslupaa ei tarvita, koska pullopanttikeräyksessä kerätään pulloja, eikä rahaa. Poliisin tietoon ei myöskään tullut mitään sellaista todistetta, jolla perusteella pullopanttien keräämisessä olisi jollain tavalla erehdytetty ihmisiä luovuttamaan omaisuutta (pulloja) Kyläyhdistykselle, jonka perusteella poliisi toteaa, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Kyläyhdistyksen ja kiinteistöyhtymän maksuliikennettä koskevasta asiasta poliisi puolestaan toteaa, että asia ei ole rikosoikeudellinen vaan yksityinen riita-asia, eikä erimielisyydet rahamääristä tai maksuperusteista kuulu rikostutkinnan piiriin.

Tutkintapyynnössä poliisia oli pyydetty uudemman kerran tutkimaan myös Pääsiäivalkea -asiaa, josta nyt tulleessa päätöksessä todetaan, ettei poliisin tietoon ole tullut mitään sellaista uutta tietoa, joka antaisi aiheen ottaa asia uudelleen tutkintaan.

Tutkintapyynnön edellä mainituista asioista poliisille oli tehnyt Jussi Veikko Piskonen.