Tiedote 2017

Hurissalon vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä Hurissalon asioista muuten kiinnostuneille


Hurissalon kyläyhdistys ja Hurissalon Harrastajateatteri sekä neljä (4) yksityistä osa-omistajaa, jotka muodostavat yhteensä 78 prosenttia HurissaloTaloa hallinnoivan kiinteistöyhtymän omistajakunnasta, ovat jättäneet Etelä-Savon Käräjäoikeudelle hakemuksen uskotun miehen määräämiseksi ja mahdollisesti yhteisomistuksen purkamiseksi. 

Tähän toimenpiteeseen on ryhdytty sen varmistamiseksi, että HurissaloTaloa voidaan käyttää sen alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden kokoontumis- ja harrastepaikkana.
 
Hakemuksen jättäneet kiinteistöyhtymän osa-omistajat eivät ole yrityksistä huolimatta saavuttaneet yhteisymmärrystä keskeisissä talon hallinnointia ja sen tasapuolista käyttöä koskevissa kysymyksissä muiden yksityisten osa-omistajien kanssa.

Aloitetun prosessin aikana Hurissalon kyläyhdistyksen ja Hurissalon Harrastajateatterin toiminta jatkuu normaalisti. Tiedotamme prosessin etenemisestä ja tulevista tapahtumista erikseen sitä mukaa kun uutta tietoa on jaettavissa.